אחת הדרכים הנפוצות ללחוץ על החייבים לגרום להם לשלם את חובותיהם כמה שיותר מהר, היא באמצעות הטלת עיקולים ומגבלות שונות, שנועדו להרתיע ולהקשות עליהם את ההתנהלות האישית והכלכלית בחיי היומיום. אם גם אתם סובלים מעיקולים והגבלות, צרו קשר עם עורך דין מומחה לפשיטת רגל ומחיקת חובות שיסייע לכם בהליך ביטול עיקולים ויאפשר לכם לחזור לשגרת חיים נוחה ומכבדת.

הטלת עיקולים ומגבלות מעמידה את ציבור החייבים ובני משפחותיהם בסיטואציה קשה, רגישה והרסנית ביותר. שכן, מצד אחד הם מנועים מכוח החוק להשתמש בנכסים שלהם וסובלים ממגוון הגבלות, אולם בשל המצב הכלכלי החמור בו הם מצויים, הם לא מצליחים לעמוד בתשלום החובות הגבוהים שצברו. במקרים אלה, עומדת להם האפשרות לבקש את הסרת העיקולים

כיום, ניתן לראות בחקיקה ובפסיקה מגמה בולטת של שינוי ההתייחסות לאנשים שהסתבכו בחובות, כאשר הדגש עובר מענישתם להתמקדות ומאמצים לסייע להם להשתקם כלכלית. ביטוי לכך אפשר לראות בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח – 2018 וכן בכל הקשור אל ביטול עיקולים והגבלות.

איזה עיקולים והגבלות ניתן להטיל על חייבים?

בעת ניהול תיקים נגד חייבים בהוצאה לפועל או פשיטת רגל, רשאי רשם ההוצאה לפועל או בית המשפט להטיל עיקולים שונים, העיקריים שבהם:

עיקול צד שלישי – המדובר על עיקול של חשבון הבנק או משכורתו של החייב, הנמצאים ברשות גורם שלישי (הבנק או המעסיק). כחלק מההגנה על החייב ובני משפחתו, חוק הגנת השכר, תשי"ח – 1958, קובע סכום מסוים משכר העבודה של החייב אותו לא ניתן לעקל. ביטול עיקולים על שכר עבודה אפשרי לאחר קביעת תוכנית ברורה ומסודרת לפירעון החובות מול הזוכה בתיק או הרשם, בכפוף לעמידת החייב בתשלומים מדי חודש. חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963 אוסר על עיקול של כספים שהופקדו לקופת גמל של החייב עבור רכיב פנסיה, פיצויי פיטורים וכספים אחרים, עד למועד החוקי שבו הוא רשאי למשוך אותם לזכותו.

עיקול מיטלטלין – זהו עיקול המוטל על חפצים שונים של החייב, שאינם דירה או מקרקעין, אותם לוקחים המעקלים מכתובת הבית שבו הוא מתגורר. כך, בין היתר, רכבים, רהיטים, מוצרי חשמל, מחשב נייד, תכשיטים יקרים, חפצי אומנות, כספים וכדומה. לגבי עיקול שהוטל על רכבו של החייב, אשר נרשם במשרד התחבורה, משמעות הדבר היא שהחייב אינו יכול למכור את הרכב לידי אדם אחר או להעביר בעלות בו כל עוד העיקול בתוקף.

עיקול נכסי מקרקעין – במסגרת עיקול זה, נכללים נכסי נדל"ן הנמצאים בבעלותו של החייב לרבות דירת מגורים, בית עסק, נכס להשקעה ועוד. השימוש בעיקול נועדה לעצור את החייב מלהעביר את רישום הנכסים על שם אנשים אחרים ולנסות להבריח אותם מידי מערכת הגבייה.

בנוסף לכל אלה, ישנן הגבלות המוטלות על חייבים, בכפוף להתקיימות תנאים מסוימים, שמטרתן המרכזית היא למנוע מהם להתחמק מתשלום החובות לנושים. לדוגמה, הגבלת האפשרות לפתוח חשבון בנק ולמשוך שיקים, צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על החזקה או חידוש דרכון, הגבלת השימוש בכרטיסי אשראי וכדומה. העיקולים וההגבלות הללו הם כלים בהם משתמשות רשויות הגבייה נגד חייבים שמתעלמים מללחוץ על החייבים ולזרז אותם לשלם את החובות.

ביטול עיקולים והגבלות – כיצד?

הדרך הפשוטה והמהירה ביותר העומדת לחייבים כדי לבטל את העיקולים שהוטלו עליהם, היא על ידי החזר מיידי של מלוא החובות הכספיים שצברו. לאחר שמשולם מלוא סכום החובות, יורה רשם ההוצאה לפועל המטפל בתיק, לבטל את העיקולים. ככל והעיקולים לא הוסרו, מכל סיבה שהיא, נדרש החייב לפנות בבקשה מסודרת לביטולם.

יחד עם זאת, במקרים רבים, חייבים הנמצאים במצב כלכלי קשה, לא מצליחים בפועל לפרוע חלק או את כל סכום החוב, ולכן מתעורר הצורך לבקש את הסרת העיקולים או את ביטולם. כך, בהתקיימות נסיבות מוצדקות, רשאי החייב להגיש לראש ההוצאה לפועל בקשה רשמית לביטול העיקולים, גם אם לא שולם החוב כולו, לנמק ולתמוך אותה בהתקיימות של עילה ספציפית.

נאמר כבר עתה – ישנן בקשות רבות שיכול להגיש החייב, ויש לדעת כיצד לעשות זאת בצורה נכונה. לכן, ההמלצה היא לפנות לקבלת סיוע משפטי מאת עורך דין מחיקת חובות או עורך דין פשיטת רגל, המנוסה בהגשת בקשות אלה ויודע כי יש להסביר ולפרט בהרחבה מהם הנימוקים המצדיקים את ההיעתרות לבקשה.

כך לדוגמה, רשאי החייב, בנסיבות המתאימות, לבקש ביטול או הסרת עיקולים שהוטלו על חשבון הבנק ו/או שכר עבודתו, עיקול מיטלטלין המורה על הוצאת חפצים שונים מביתו או מבית הוריו, ביטול פסק דין הצהרתי שניתן נגדו, הסרת עיקולים שהוטלו אצל צדדים שלישיים דוגמת קרנות פנסיה, מוסדות פיננסיים וחברות ביטוח. בנוסף לזאת, באפשרות החייב לבקש את ביטול ההגבלות שהוטלו על רישיון הנהיגה, חידוש דרכון, עיכוב יציאה מהארץ וכדומה.

צו תשלומים בהוצאה לפועל להסרת עיקולים והגבלות

הטלת עיקול על משכורת של החייב או על חשבון העו"ש שלו מהווה מטרד רציני ומשפיעה באופן משמעותי על התנהלותו. חייב אשר מעוניין לבטל עיקולים אלו יכול להגיש בקשה לצו תשלומים בתיק שבו הוטל העיקול ולאחר מכן לבקש כי העיקול יוסר. ברוב המקרים העיקול יוסר לאחר תשלום קטן ואף מזערי על חשבון החוב וכך החייב יוכל לחזור ולנהל את שגרת חייו כראוי, ללא עיקולים על חשבון הבנק והמשכורת.

דומה ההתנהלות גם בעניין הגבלות כגון ביטול או חידוש רישיון נהיגה, עיכוב יציאה מהארץ וחידוש דרכון. חייב אשר ניתן בעניינו צו תשלומים יכול לבקש מרשם ההוצא לפועל לבטל ולהסיר הגבלות אלו.

חשוב לציין כי הליך זה אינו פשוט. על מנת לבצע את התהליך בצורה נכונה יש להיעזר בשירותיו של עורך דין פשיטת רגל ומחיקת חובות שיסייע לחייב בניסוח הבקשות וצירוף המסמכים הנדרשים, וכן ינהל טקטית את התיק על מנת לאפשר את הסרת העיקולים וההגבלות.

הכלל הוא, כאשר חייב עומד בצו תשלומים שניתן לו, קלה הדרך להסרת העיקולים והגבלות שהוטלו עליו וניתן לבקש לבטלם כבר לאחר מספר תשלומים.

ביטול עיקולים בדרך של פשיטת רגל

חייב אשר לא יכול לעמוד בתשלומים כלל, או חייב שניסה בעבר לעמוד בצו תשלומים ולא הצליח, יכול לפנות להליך של פשיטת רגל וחדלות פירעון. עם הגשת הבקשה יעוכבו כל ההליכים כנגד החייב ויוסרו העיקולים. בהליך פשיטת רגל תיבחן יכולתו הכלכלית של החייב, הוצאותיו מול הכנסותיו ותגובש בעניינו תכנית שתכלול צו תשלומים שבסופה יקבל החייב הפטר חובות מלא ויצא לדרך חדשה בחיים. גם הליך זה דורש ליווי של עורך דין פשיטת רגל מקצועי ומנוסה על מנת לאפשר להקל על החייב מהר ככל האפשר ולסייע לו לקבל צו הפטר מחובות בכדי שיוכל לחזור לחיים ללא חובות בהקדם האפשרי.

ביטול עיקולים בהוצאה לפועל – איך מבקשים?

בקשה לביטול צו עיקול, המוגשת לראש ההוצאה פועל, יש להגיש באמצעות טופס מתאים ולצרף לה תצהיר של המבקש ומסמכים רלבנטיים המאמתים את האמור בה. על הבקשה להיות מפורטת, מנומקת כראוי וברורה ויש להקפיד על עמידה במועדים הנקובים בהחלטות שנתן רשם ההוצאה לפועל.

במסגרת בקשת ביטול צו עיקול, על החייב לפרט בהרחבה מהם הנימוקים והעילות התומכים את הבקשה. כך לדוגמה, רשאי החייב לטעון כי הוא תלוי בנכסים המעוקלים לשם פרנסה או תשלום החובות לנושים שלו. במקרה של בקשה לביטול עיקול רכב, כאשר עיסוקו של החייב בשגרה הוא הסעה של אנשים, תלמידים או הובלה והוא משתמש ברכב לצרכים אלו, ניתן לטעון שהעיקול יגרום לפגיעה חמורה בפרנסה שלו ושל יתר בני המשפחה התלויים בכך.

מבחינה טכנית, יכול החייב לטעון לפגמים מסוימים שהתרחשו בעת הבחינה של בקשת העיקול, אשר בשלם לא התמלאו התנאים החוקיים הדרושים כדי לקבל את בקשת הזוכה להטלת העיקול. כך לדוגמה, אם הזוכה לא צירף לבקשה תצהיר, שיש בו כדי להראות שאם לא יינתן העיקול, קיים חשש סביר שהוא לא יוכל לקבל את הכספים המגיעים לו מבעל החוב. כמו כן, במידה שבקשת העיקול התקבלה במעמד צד אחד, ללא שנשמעה עמדת החייב לגביה.

עילה נוספת העומדת לחייב, היא הטענה שההתנהלות הזוכה בתיק הייתה בחוסר תום לב, בניגוד לחוקי ההוצאה לפועל ותוך שימוש לא מידתי ולרעה בהליכים אלה. במקרה זה, עליו לצרף תצהירים וראיות התומכים בטענה זו לצורך ביטול העיקול. יצוין, כי במסגרת הבקשה רשאי החייב לנקוב בחלופות אפשריות לצו העיקול, כגון עיכוב הליכים, צו הסדר החוב בצורה עצמאית עם הנושים ועוד.

רשם ההוצאה לפועל יכול לאשר או לדחות את הבקשה. במקרה של דחיית בקשה, עומדת לחייב הזכות להגיש ערעור לבית משפט השלום, תוך 20 יום מהמועד שבו קיבל את ההחלטה. לחילופין, במקרה שזהו תיק בענייני משפחה, עומדים לרשות החייב 15 ימים, כאשר עליו להגיש את הערעור לבית המשפט לענייני משפחה.

למה חשוב לבחור עורך דין הוצאה לפועל מומחה לביטול עיקולים?

הטלת עיקולים מהווה אמצעי להפעלת לחץ על החייבים, כך שימהרו לפרוע את חובותיהם והיא יכולה לשבש מאוד ואף להרוס את חיי החייב ובני משפחתו. חשוב לדעת, כי ביטול עיקולים כמו גם הסרת עיקולים, אינם דבר של מה בכך. המדובר במשימה מורכבת, המשליכה ישירות על חיי החייבים ומצריכה התנהלות מיטבית מול הגורמים השונים. לפיכך, מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ וליווי משפטי של עורך דין מחיקת חובות או עורך דין פשיטת רגל מקצועי, המחזיק בניסיון רב בהתנהלות מול מערכת ההוצאה לפועל ושולט בחוקים ובפסיקה הרלבנטית.

כאשר אתם בוחרים להסתייע בשירותיו המקצועיים של עורך דין הוצאה לפועל או עורך דין מחיקת חובות, המומחה בכל הנוגע אל ביטול עיקולים, אתם מבטיחים לעצמכם קבלת טיפול משפטי איכותי והגנה מקסימלית מפני הנושים בתיק, העיקולים וההגבלות, עד לסיום ההליכים המשפטיים.

בידי עורך דין הוצאה לפועל העוסק מדי יום בנושא ביטול עיקולים, יש את הידע המשפטי והכלים הדרושים כדי לפעול ביעילות ובמהירות כדי להשיג את הסרת העיקולים, צמצום היקפם ומיצוי זכויותיכם כחוק. בצורה זו, אתם ובני משפחתכם תוכלו לשוב בהקדם לניהול אורח חיים רגיל, שקט ונטול מתחים ודאגות כלכליות.