במציאות החיים הכלכלית שבה אנו חיים כיום, אנשים רבים מקרב האוכלוסייה, נקלעים לחובות כספיים כבדים, המשפיעים ישירות על מהלך חייהם, על בני משפחותיהם ועל הנושים שלהם. זאת, בין אם בשל כישלונות עסקיים, ניהול משק הבית הפרטי בצורה לקויה, ביצוע השקעות לא מוצלחות, נטילת הלוואות גבוהות ללא יכולת להחזיר אותן וכן הלאה. בכל אחד מהמקרים הללו, מדובר בסיטואציה קשה ומלחיצה, הגורמת לעוגמת נפש רבה ומשבשת את שגרת החיים של החייב, גם בהיבט החברתי והתעסוקתי. לכן, מערכת החוק והמשפט במדינת ישראל, נוקטת בגישה שיקומית כלפי החייבים ושמה לה למטרה לסייע להם לפתור את התסבוכת הכלכלית אליה נכנסו, ולחזור כמה שיותר מהר לשגרת חיים תקינה, נטולת עול החובות. זאת, באמצעות מתן צו הפטר המורה על מחיקת חובות שהחייב אינו מסוגל לשלם (במלואם או חלקם). חשוב לציין, כי כל אדם יחיד או חברה, שנקלעו למצוקה כלכלית, טוב יעשו אם יפנו, בהקדם האפשרי, לקבלת ייעוץ משפטי מאת עורך דין פשיטת רגל ו/או עורך דין מחיקת חובות מקצועי ובעל ניסיון, אשר יוכל להנחות אותם ולהעניק להם ליווי אישי צמוד בכל שלבי ההליך המשפטי.

איך ניתן למחוק חובות?

הרציונל העומד מאחורי האפשרות החוקית למחוק חובות, הוא לתת לכל מי שנקלע לקשיים כלכליים, את ההזדמנות הראויה להשתקם בכבוד ולהשתלב חזרה במעגל העבודה, באמצעות פנייה להליך של חדלות פירעון וקבלת צו הפטר. כך, במסגרת ניהול הליכי פשיטת רגל, פועלים למימוש כלל הנכסים שיש לחייב ומשתמשים בתמורה כדי לפרוע את החובות שצבר לנושים. בית המשפט בוחן בצורה יסודית ומעמיקה את נסיבות המקרה ואת מצבו הכלכלי הנוכחי של החייב והינו רשאי להורות על צו הפטר מתשלום החובות. כך לדוגמה, אם החייב מרוויח שכר נמוך משמעותית ביחס להוצאות הבסיסיות שהוא משלם עבור המחיה השוטפת, ההפטר יכול להיות לאלתר, כך שיימחק לו כל סכום החובות. מנגד, בית המשפט יכול להורות על הפטר מותנה, הקובע עבור החייב תוכנית כלכלית לפירעון החובות, שרק לאחריה יינתן לו הפטר.

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח – 2018 אשר נכנס לתוקף בחודש ספטמבר 2019, מרכז ומאחד את כל ההליכים הקיימים של חדלות פירעון ומחליף למעשה את פקודת פשיטת הרגל לגבי חייב יחיד ואת הוראות חוק החברות לגבי תאגידים. חוק זה מיישם גישה מודרנית שיקומית כלפי החייבים, לפיה אין מדובר בהתנהגות מוטעית בהכרח או במעשה לא מוסרי, בגינם הם צריכים להיענש, אלא מדובר בתאונה כלכלית שיכולה לקרות בזמננו לכל אחד ואחת באוכלוסייה.
החוק שם דגש על יישום המטרות החשובות הבאות: שיקום כלכלי של החייב, הגדלת סכום החובות שישולם לנושים כפירעון, החזרת החייב ושילובו בכלכלה. המחוקק עורך הבחנה בין חייבים שהגיעו למצב הזה בתום לב, בעקבות התנהלות כלכלית מוטעית או נסיבות שאינן בשליטתם ולא תלויות בהם, כגון השקעה לא מוצלחת או מקרה עוקץ, לבין חייבים שמעוניינים להשתמש בהליך לרעה. לכן, היבט חשוב הנבדק על ידי בית המשפט לפני ההכרה בחייב כחדל פירעון, היא התקיימות חובת תום הלב שלו, טרם הפנייה להליכי פשיטת רגל וגם לאחר מכן.

הכניסה להליך של חדלות פירעון, נעשית על ידי הגשת בקשה לצו לפתיחת הליכים שמגיש החייב עצמו (יחיד או תאגיד), נושה או היועץ המשפטי לממשלה. כאשר מדובר בתאגיד, ההליכים מתנהלים בפני בית המשפט המחוזי ואילו לגבי אנשים פרטיים, הליכי פשיטת רגל מתחלקים בין שתי ערכאות שיפוטיות, בהתאם לסכום הכספי. כך, בקשת חייב שסך חובותיו הינו עד 150,000 ₪, תתנהל במערכת ההוצאה לפועל ואם סך החוב הוא יותר מ- 150,000 ₪, הבקשה תיבחן על ידי בית משפט השלום.

למה כדאי למחוק חובות?

עבור כל חייב אשר מסתבך ונקלע למצוקה כספית, זהו מצב טראומתי, מלחיץ וקשה, המשפיע באופן חמור על המשך החיים של החייב עצמו ושל כל משפחתו. זוהי סיטואציה המצריכה התמודדות ומאבק יומיומי, המשליכה ישירות על תחומים אחרים בניהול שגרת חיים תקינה.
כאשר החייב פונה למסלול של חדלות פירעון – פשיטת רגל, הוא יודע כי ישנה אפשרות שהערכאה המשפטית תיתן לו את צו ההפטר המיוחל, שיורה על מחיקת החובות ויאפשר לו להשתקם, לבנות את עצמו מחדש מבחינה כלכלית ולהתחיל בחיים נטולי חובות.

את צו ההפטר מקבל חייב לאחר שפרע את חובותיו לנושים, בהתאם ליכולתו, והוא נהנה מיתרון משמעותי – הסרת המגבלות שהוטלו עליו כחלק מניהול הליכי פשיטת רגל. כך, בין היתר, הגבלה על חידוש הדרכון וצו עיכוב יציאה מגבולות הארץ, עיקולים, הגבלת חשבון הבנק מכוח חוק שיקים ללא כיסוי, הגבלת השימוש בכרטיסי אשראי ובכרטיסי חיוב, איסור להקים או לקחת חלק בהקמה של חברה, אי מתן צו מאסר במקום קנס כספי בגין ביצוע עבירה פלילית ועוד. כלומר, מדובר בדרך טובה ויעילה לתשלום והסדרת חובות, המספקת הקלות לחייבים, על מנת שיוכלו להמשיך לחיות את חייהם בלי המתח והלחצים הנלווים לגבייה בשל מגוון ההגבלות החוקיות.

הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי נותן לחייבים תקווה, שלאחר תום ההליכים וקבלת צו ההפטר, הם יוכלו לשוב להיות אנשים "רגילים" החיים את חייהם בשקט ובשלווה, בלי עננת החובות הכספיים. המחוקק שם דגש מרכזי על שיקום החייבים, ולכן למרות הפגיעה בפרטיות, הביקורת המתמדת על הפעילות שלהם וההגבלות המוטלות עליהם, הבחירה במסלול זה היא כדאית ומומלצת ביותר, שכן היא מבטיחה הסדרה חוקית של כל החובות ביחד ומאפשרת לפתוח דף חדש בחיים. כמו כן, כאשר החייב פונה למסלול פשיטת רגל, יש בכך יתרון לנושים, שכן בית המשפט אחראי לחלק את הכספים מקופת הנשייה בצורה מסודרת ויעילה, לפי סדר הפירעון המופיע בחוק, כך שקיים סיכוי רב יותר שהם יזכו לקבל סכום כלשהו מכספם האבוד.

אילו חובות ניתן למחוק?

באופן כללי, צו הפטר שניתן לחייב יחיד, מסדיר את פירעון כלל חובות העבר שצבר, אותם לא ניתן לפרוע מקופת הנשייה. ישנם חובות שאי אפשר לקבל עליהם הפטר, ביניהם תשלום עונשי, חובות שנובעים ממעשה גניבה, מרמה, עבירת מין או אלימות חמורה והינם בניגוד לחוק, חוב בגין תשלום מזונות לקטינים שניתן במסגרת פסק דין, קנסות לאחת מרשויות המדינה וכן הלאה. את סוגי החובות הללו, נדרש בעל החוב לפתור לאחר קבלת ההפטר, כל מקרה לגופו.

יחד עם זאת, החוק מעניק לבית המשפט סמכות להעניק לחייב יחיד, הפטר מתשלום החובות הבאים, בהתקיים נסיבות ספציפיות ובכפוף לשיקול דעתו: במקרה של חוב כספי שנוצר בעקבות אי עמידה במועד הפירעון של תשלום עונשי (ריבית או קנס), חוב מזונות מכוח פסק דין.

כמה זמן נמשך הליך מחיקת חובות?

מאחר והמטרה העיקרית של ההליך היא מתן דגש על שיקומם המהיר של החייבים וחזרתם למרקם החיים הכלכליים, החוק מגביל את זמני הימשכות ההליך המשפטי והשיקומי לפרק זמן של 4 שנים לכל היותר, בסיומם החייב יקבל את צו ההפטר – מחיקת החובות, ויוכל לשוב למסלול החיים התקין והחופשי. בכך ישנו קיצור משמעותי של ההליכים המשפטיים, במטרה למנוע ניהול הליכים ארוך, מסורבל ומיותר, הצטברות חובות ועל מנת לדאוג לשחרר את בעלי החוב כמה שיותר מהר מנטל החובות הגדול הרובץ על כתפיהם ולהחזירם לתלם בפן הכלכלי.

חשוב לציין, כי כל הליך שונה מהאחר מבחינת אורכו, הנסיבות הספציפיות והשיקולים המכריעים האם יינתן לחייב הפטר. בסופו של דבר, הערכאה המשפטית המתבססת גם על חוות הדעת שהגיש הנאמן תכריע האם ואיזה מסלול של הפטר יש לתת לאותו חייב וזה מסמל את השלמת הליך מחיקת החובות וסגירת התיק.

למה חשוב לבחור עורך דין פשיטת רגל בהליך מחיקת חובות?

פשיטת רגל הינו תחום מעניין, מאתגר ומורכב, המצריך ידע משפטי, ניסיון עשיר ומומחיות ספציפית של עורך הדין המטפל. במסגרת תפקידו, נדרש עורך דין פשיטת רגל לדעת איך להתנהל בצורה מיטבית ויעילה מול הגופים ובעלי התפקידים השונים, על מנת להשיג עבור לקוחותיו (בעלי החוב) את התוצאה הטובה ביותר – קבלת ההפטר ומחיקת מלוא החובות הכספיים.

במדינת ישראל ישנו היצע אדיר של עורכי דין, העוסקים במגוון נושאים בו זמנית, כאשר מומלץ לפנות אל עורך דין מחיקת חובות או עורך דין פשיטת רגל, מקצועיים ואמינים שזהו תחום עיסוקם השוטף. זאת, מאחר והם שולטים בחקיקה, בנהלים, בפסיקה וכן יש ברשותם את הכלים המעשיים הדרושים על מנת לטפל בכל מקרה המובא לפניהם, במהירות וביעילות. בצורה זו, אתם זוכים לקבל ייצוג איכותי ומהימן ומגדילים את סיכוייכם לזכות בהפטר.