איך מגישים בקשה לפשיטת רגל?

איך מגישים בקשה לפשיטת רגל?

הגעתם למצב של חדלות פירעון ואתם מחפשים דרך לצאת מהברוך, לשקם את חשבון הבנק ולפתוח דף חדש? פשיטת רגל היא המנגנון וההליך שיאפשר לכם בתום מספר שנים להניח את החובות והנושים מאחוריכם, ולשקם את חייכם.

מעוניינים להגיש בקשה לפשיטת רגל? על מנת לבצע זאת בצורה הטובה ביותר חשוב שתקבלו סיוע של עורך דין פשיטות רגל וחדלות פירעון בעל ידע וניסיון מוכח בניהול תיקי חוב מול הנושים השונים כגון: חברות אשראי, בנקים, חברות סלולר ונושים אחרים. כך, בסיום ההליך תקבלו צו שיקום כלכלי והפטר מחובות.

הרפורמה החדשה של חוק חדלות פירעון 

בספטמבר 2019 אמורה להיכנס לתוקף הרפורמה החדשה של חוק חדלות פירעון. הרפורמה מכוונת לתקן ולעדכן הליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון על ידי שימת דגש על הפן השיקומי של ההליכים, כך שהיחס לחדלי הפירעון יהיה יותר סלחני ופחות דורסני. הכוונה היא לאפשר לחדלי פירעון להשתקם במהירות האפשרית מבלי להטיל עליהם אות קלון, וכמו כן לדאוג לחלוקה שוויונית יותר של תשלום החובות בהסדרים כך שגם נושים פרטיים כגון ספקים ויצרנים יזכו לקבל חלק מכספיהם, ולא רק בנקים ומוסדות מדינה.

הרחבת סמכויות

 כיום, מי שדן בהליכי פשיטת רגל הוא בית משפט מחוזי. הרפורמה החדשה מעבירה את הסמכות לדון במה שמכונה היום פשיטת רגל, ובעתיד יהיה חלק מהליכי חדלות פירעון לבתי משפט השלום שייועדו לכך. כמו כן, בעלי חוב שחובותיהם אינם עולים על 150,000 ₪ יטופלו על ידי רשם ההוצאה לפועל. בכדי למנוע מצב בו הטיפול על ידי רשם ההוצאה לפועל יהיה מוטה גבייה, יעברו הרשמים הרלוונטיים הכשרה והדרכה מתאימות לאפשר להם לאמץ אוריינטציה שיקומית.

בקשה לפשיטת רגל כיום

בקשה לפשיטת רגל כיום יש להגיש לכונס הרשמי, ולאחר קבלת תגובתו יש להגיש את הבקשה לבית המשפט המחוזי. בית המשפט ימנה מנהל לנכסיו של הפונה, ויוציא צו כינוס נכסים. לאחר הוצאת צו כינוס נכסים יוקפאו הליכי הוצאה לפועל כנגד החייב ועד למתן החלטה בתיקו לא ייפתחו כנגדו תיקים חדשים.

פרידה מהמונח פשיטת רגל

הרפורמה החדשה נפרדת מהמונח פשיטת רגל, ומכנסת את הטיפול בחדלי פירעון תחת הכותרת חדלות פירעון. לאחר כניסת הרפורמה לתוקף, הגשת בקשה לפשיטת רגל תומר להגשת בקשה לפתיחה בהליכי שיקום של חדלות פירעון. 

טיפול בבקשה לפשיטת רגל לאחר כניסת הרפורמה לתוקף

על פי הרפורמה החדשה, חדלי פירעון שהגישו בקשה לפשיטת רגל וחובם אינו עולה על 150,000 ₪ יטופלו על ידי רשם ההוצאה לפועל. מי שחובותיהם עולים על 150.000 ₪ יופנו לטיפול בבית משפט השלום, ולא בבית משפט מחוזי כפי שנהוג כעת. שינויים אלו מאפשרים טיפול מהיר יותר, ומורידים את העומס מבתי המשפט המחוזיים.

מינוי נאמן

 כיום, כאשר מוגשת בקשה לפתיחה בהליכי פשיטת רגל, בית המשפט ממנה נאמן שיבחן את נכסיו, חובותיו והתנהלותו הכלכלית של החייב, ויגבש הסדר תשלומים לאור תוצאות חקירתו. עד היום, הנאמן ממונה מתוך רשימת מומלצים שמביאים הנושים או החייב, או מתוך רשימה שבידי בית המשפט. לאחר הרפורמה,ימונה הנאמן מתוך רשימות מחוזיות שהוכנו מראש, בכדי למנוע עיוותי דין ולחצים. הנאמנים ברשימת הממונים צריכים להיות בעלי ותק של שלוש שנים לפחות עיסוק בבקשות לפתיחה בהליכי פשיטת רגל.

רשימות נאמנים

על פי הרפורמה, יהיו מספר רשימות נאמנים:

  • רשימה מחוזית ליחידים – תכלול נאמנים בעלי ניסיון של לפחות שלוש שנים בטיפול בתיקי חדלות פירעון.
  • רשימה מחוזית לתאגידים לפני פירוק – תכלול נאמנים בעלי ניסיון של לפחות שלוש שנים בחדלות פירעון.
  • רשימת נאמנים מפעילים – תכלול נאמנים שימונו לטיפול בתאגידים שמיועדים לשיקום או לפירוק, אשר התאגיד אמור להמשיך לפעול במהלך התהליך. רשימה זו היא ארצית ומכילה נאמנים שיש להם ניסיון כממונים במספר הליכי פירוק תאגיד.
  • רשימה להליכים מורכבים – רשימה למקרים מיוחדים, שכונס הנכסים הראשי רואה בהם מקרים מורכבים במיוחד. רשימה זו תהיה רשימה ארצית, ויכללו בה נאמנים בעלי ניסיון רב, שכיהנו במספר הליכים בעלי היקפים גדולים.

הגשת בקשה לפשיטת רגל על פי הרפורמה עבור חברה או תאגיד

החוק הקיים מפריד בין הליכי פירוק להליכי שיקום, הרפורמה מאחדת את שני ההליכים, כאשר בשלב הראשון של התהליך – שלב הבדיקה יוחלט אם התאגיד ייועד לפירוק או לשיקום, כאשר ההעדפה היא כמובן שיקום. חברה או תאגיד שהגיעו לחדלות פירעון, או שצברו חובות של מעל 25,000 ₪, וסבורים שתהליך חדלות פירעון יסייע לשיקומם רשאים להגיש בקשה לפשיטת רגל, או על פי המינוח החדש, בקשה לפתיחה בהליכי חדלות פירעון. נושה רשאי להגיש בקשה לפתיחה בהליכי חדלות פירעון של חברה או תאגיד רק כאשר התאגיד נמצא בחדלות פירעון.

הגשת בקשה לפשיטת רגל על פי הרפורמה עבור יחיד

 יחיד שנמצא בחדלות פירעון, או שסך חובותיו עולה על 150,000 ₪ יגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון לממונה. אם סך חובותיו נמוך מ 150,000 ₪, בקשתו תטופל על ידי רשם ההוצאה לפועל. נושה המבקש להגיש בקשה לפתיחה בהליכי חדלות פירעון עבור יחיד יפנה לבית משפט השלום.

החשיבות בליווי משפטי של עורך דין פשיטות רגל

כדי לקבל את התוצאות הטובות ביותר עבורכם מהליכי חדלו פירעון, כדאי שתהיו מיוצגים על ידי עורך דין מנוסה ומומחה בהליכי הוצאה לפועל. אמנם הרפורמה מקצרת את ההליך, ומפשטת מעט את סבך הבירוקרטיה, אך ליווי וייצוג מקצועיים הם בעלי ערך רב.

הקפידו על תום לב בבקשה לפשיטת רגל וחדלות פירעון

 הרפורמה החדשה לחוק חדלות פירעון שמה דגש על שיקום חדלי הפירעון, יחד עם זאת, יוצרת הרפורמה מנגנון לטיפול במי שפעלו שלא בתום לב, ומניחה בידי הרשויות אמצעי אכיפה כנגדם. ניצול לרעה של הליכי חדלות הפירעון למען השגת טובה אישית במרצה לא יועיל לחייבים, אלא להיפך, ירע את מצבם.