הליך פשיטת רגל של אדם פרטי או חברה

הליך פשיטת רגל של אדם פרטי או חברה

הליך פשיטת רגל מאפשר לחייבים לקבל הסדר תשלומים מטעם כונס הנכסים הראשי ובאישור בית המשפט, אשר בסופו הפטר חובות, שיאפשר לחייב לפתוח דף חדש ונקי מחובות בחייו. הרפורמה החדשה לחוק חדלות פירעון משנה את נהלי ההליך במטרה להופכו לשיקומי וצודק יותר.

הרפורמה החדשה שמה שדגש על הפן השיקומי של הליך פשיטת רגל. הנחת היסוד של הרפורמה היא שחדלות פירעון בכלכלה המושתתת על שימוש מאסיבי באשראי וחלוקה לתשלומים אינה חטא, ואינה מוכיחה בהכרח כי החייב פעל בכוונת זדון או ברשלנות, לכן אין לראות בהליך פשיטת רגל מנגנון ענישה. יתירה מכך, הרפורמה רואה בשיקום החייבים, בין אם מדובר ביחידים או בחברות, ערך שיש לשאוף אליו.

חזרה לחיים נורמטיביים

הליך פשיטת רגל הנהוג כיום יוצר לעתים מצבים בהם פושט הרגל נמצא בין הפטיש לסדן, ולמרות שהוכרז כפושט רגל ונקבע לו הסדר תשלומים, הוא מתקשה לעמוד בו. הרפורמה החדשה מכוונת להפוך את השיקום למהיר ואפשרי יותר.

חלוקה צודקת יותר של התשלומים

 כיום, כאשר מתנהל הליך פשיטת רגל, הנהנים העיקריים מהסדר התשלומים הם בנקים ומוסדות מדינה. אחריהם מגיעים תשלומים בעלי קדימות על פי החוק, ונושים יחידים כמו ספקים ונותני שירותים למיניהם נותרים ללא החזרים כלל. הרפורמה מנסה לתקן עיוות זה בעזרת קביעת נהלים חדשים לחלוקת התשלומים, מתוך הבנה שהנושים הפרטיים זקוקים לסעד הכספי בכדי לשרוד בשוק ולהמשיך לנהל את עסקיהם.

הגדרת חדלות פירעון

הרפורמה קובעת את ההגדרה הבאה לחדלות פירעון: " מצב כלכלי שבו אדם אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם או שהתחייבויות החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות, עולות על שווי נכסיו". לפיכך, מי שעומד בהגדרה זו יכול לפנות לבית המשפט בבקשה לפתיחת הליך פשיטת רגל.

מינוח חדש

לאחר כניסת הרפורמה בחוק חדלות פירעון לתוקף, המונח פשיטת רגל יוחלף במונח חדלות פירעון, כחלק מן המגמה לקידום ראייה משקמת לתהליכי חדלות פירעון, ועל מנת להוציא את האלמנט המגנה והמביש מן התהליך.

פנייה לפתיחת הליך פשיטת רגל ליחיד

  • עם כניסת הרפורמה לתוקף, הליך פשיטת רגל יהיה חלק מהליכי חדלות פירעון. בקשה לפתיחה בהליך פשיטת רגל יחיד שחובותיו קטנים מ 150,000₪ תופנה לטיפולו של רשם ההוצאה לפועל, ובקשה לפתיחה בהליך פשיטת רגל יחיד שחובותיו עולים על 150,000₪ תופנה לבית משפט שלום.
  • בקשה לפתיחה בהליך פשיטת רגל יחיד לאחר הרפורמה יכולה להיות מוגשת על ידי אדם שצבר חובות מעל ליכולת ההחזר שלו, שסכומם עולה על 17,514 ₪. סכום זה מתעדכן מעת לעת. כמו כן, יוכל נושה להגיש בקשה לפתיחה בהליך פשיטת רגל עבור חייב יחיד. היועץ המשפטי לממשלה יוכל להגיש בקשה לפתיחה בהליכי חדלות פירעון כנגד יחיד רק במידה ויש בכך עניין ציבורי, פניות של היועץ המשפטי לממשלה יופנו לטיפולו של בית משפט השלום. הבקשות יוגשו לכונס הרשמי, אשר כינויו ישונה לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

פנייה לפתיחת הליך פשיטת רגל חברה או תאגיד

  • על פי הרפורמה, ניתן יהיה לפתוח בהליכי חדלות פירעון כנגד תאגיד במידה ומתקיים אחד התנאים הבאים: התאגיד רשום בישראל, התאגיד מנהל עסקים בישראל, התאגיד מחזיק בבעלות על נכסים בישראל.
  • בקשה לפתיחה בהליך פשיטת רגל של תאגיד יכולה להיות מוגשת על ידי תאגיד שצבר חובות בסכום של מעל 25,000 ₪ , הנמצא בחדלות פירעון, או שסבור כי הליך פשיטת רגל יעזור למניעת מצב ששל חדלות פירעון. נושה יוכל להגיש בקשה לפתיחת הליך פשיטת רגל כנגד תאגיד רק במידה והתאגיד נמצא במצב של חדלות פירעון. היועץ המשפטי לממשלה יכול להגיש בקשה לפתיחה בהליכי חדלות פירעון כנגד תאגיד רק כאשר יש בכך עניין ציבורי.
  • בקשות לפתיחה בהליכי חדלות כנגד תאגיד או חברה יופנו לטיפולו של בית משפט מחוזי.

הליך פשיטת רגל לאחר כניסת הרפורמה לתוקף

כאמור, לאחר החלתה של הרפורמה, הליך פשיטת רגל יכונה הליך חדלות פירעון. התהליך הן עבור חברות והן עבור יחידים נחלק לשתי תקופות – תקופת בדיקה ותקופת שיקום.

תקופת בדיקה

בתקופת הבדיקה תיערך בחינה של נכסי החייב, הכנסותיו והתנהלותו הכלכלית, ותיערך הערכה של יכולת ההחזר העתידית שלו. לאור תוצאות הבחינה תוגדר תכנית שיקום. עבור חברות, בתום תקופת הבדיקה יוחלט האם להעביר את התאגיד להליכי פירוק, או להליכי שיקום.

תקופת שיקום 

בתקופת השיקום החייב צריך לעמוד בתכנית התשלומים שגובשה עבורו, לדווח על התנהלותו הכלכלית, ובמידה וניתנה הוראה לכך, עליו גם לעבור הכשרה כלכלית מיוחדת, שתיתן לו את הכלים להתנהלות פיננסית תקינה.בית המשפט רשאי לקבוע את תקופת השיקום בה על הנאשם לשלם את מה שנרבע בהסדר, התקופה יכולה לארוך עד 3 שנים, וברירת המחדל היא 3 שנים. אם נמצא כי לחייב אין אפשרות לפרוע כל חוב, יינתן לו הפטר חובות מיידי.

תום לב לאורך ההליך

הרפורמה מספקת לממונה על הליכי חדלות פירעון ולבית משפט השלום והמחוזי סמכות וכלים לפעול כנגד מי שיימצא כי פעל שלא בתום לב, תוך כוונה למצל את החוק וההליך לרווח אישי, הצגת מצגי שווא, הסתרת מידע ונכסים, ורמייה של נושיו.

לצאת לדרך חדשה ללא חובות

מה שמכונה היום הליך פשיטת רגל, והחל מהחמישה עשר בספטמבר 2019 יכונה הליכי חדלות פירעון הוא הליך שיקומי המאפשר לחייבים חדלי פירעון לחזור למעגל חיים פעיל ולהתנהלות כלכלית נורמטיבית, פרודוקטיבית ומיטיבה. הרציונל מאחורי הדגש על אופיו השיקומי של התהליך הוא שחדלות פירעון היא אחת מהסכנות האורבות לכל אחד במציאות הכלכלית של היום, וכי לשוק ולחברה כולה ייטב ככל שנשכיל לאפשר לחדלי פירעון לשקם את חייהם. הרפורמה החדשה מנסה להסדיר את ההליכים כך שיאפשרו לחדלי פירעון שיקום מהיר עד כמה שניתן, תוך פגיעה מינימלית בנושים, כולל מתן מענה לנושים פרטיים, שאינם בנקים או מוסדות מדינה.