הסדר מיוחד והקפאת הליכי גבייה ופריסת תשלומים בחוב עד 50,000 ש"ח – הוראת שעה נגיף הקורונה

נפתח נגדכם תיק בהוצאה לפועל עד גובה 50,000 ש"ח? קבלו הסדר מיוחד לפריסת התשלומים וחזרו לשגרה במהירות.

עקב התפשטות נגיף הקורונה בישראל הוטלו הגבלות על הפעילות הכלכלית של עובדים ובעלי עסקים רבים. מציאות זו הביאה לקושי רב בקיום שגרת עבודה ובמקרים רבים הייתה השפעה ניכרת וחמורה על מצבם הכלכלי של החייבים הקיימים, וכן, נוצרו חייבים "חדשים" עקב אי יכולתם לעמוד בהתחייבויות שיכלו לעמוד בהם בימים כתיקונם.

במסגרת הוראת השעה נקבעו הסדרים מיוחדים שיחולו בהוצאה לפועל על חייבים שחובותיהם נוצרו החל מתאריך 24.09.2020 ועד לתאריך 24.06.2020.

הסדר מיוחד לתשלום החוב בתשלומים לחובות שגובהם עד 50,000 ₪

על פי הסדר מיוחד זה, החייב יידרש לשלם את חובו בתקופה של עד 24 חודשים, בהתאם לגובה החוב, בתוספת תשלום ריבית על פריסת החוב לתשלומים.

חייב שייכלל בהסדר המיוחד ייהנה מריבית מופחתת בשיעור של 50% מהריבית, וכל עוד הוא עומד בתשלומים החודשיים של ההסדר, לא יינקטו נגדו הליכים ולא יתווסף לו שכר טרחה נוסף.

צרו קשר עם עורך דין מומחה

אם פתחו נגדכם תיק בהוצאה לפועל בתקופת הקורונה, כדאי ליצור קשר עם עורך דין מומחה בתחום שיגיש עבורכם בקשה להסדר מיוחד ויבטל את כל העיקולים וההגבלות שהטילו או עלולים להטיל עליכם, ובכך תוכלו לחזור לשגרת חיים נורמלית ושקטה.