חייב משלם בהוצאה לפועל והפחתת ריבית החוב

חייב משלם בהוצאה לפועל והפחתת ריבית החוב

אתם משלמים צו תשלומים בתיקי הוצאה לפועל? הכירו את סטטוס "חייב משלם" שיאפשר לכם להפחית את גובה הריבית ב-25% בתיקי ההוצאה לפועל.

על פי תיקון חוק מס' 63 לחוק ההוצאה לפועל התשע"ט-2019, חייב משלם בהוצאה לפועל יכול להגיש בקשה להרכה בו כ"חייב משלם" והריבית תופחת בכ-25%, זאת בנוסף לביטול עיקולים והגבלות אשר הוטלו ועדיין לא עוכבו או בוטלו במסגרת תיקי ההוצאה לפועל בהם הוא משלם צו תשלומים.

מהו חייב משלם בהוצאה לפועל?

חייב אשר לא מסוגל לשלם את חובותיו בתיקי ההוצאה לפועל יכול להגיש בקשה לקבלת צו תשלומים בגין כל תיק חוב אשר מורה תשלום סכום קטן כל חודש ומאפשר לחייב לנהל שגרת חיים נורמלית. חייב אשר משלם את צו התשלומים כסדרם רשאי להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל להכיר בו כ"חייב משלם" וכך להינות מהפחתת הריבית ב-25%.

ההטבות של חייב משלם בהוצאה לפועל

חייב שהוכר כ"חייב משלם" על ידי מנהל לשכה או על ידי רשם ההוצאה לפועל יזכה להטבות הבאות:

  1. במידה ומתווספת לחוב ריבית – שיעור הריבית יופחת ב-25% ממועד ההכרה בחייב כ"חייב משלם" והלאה.
  2. ביטול עיקול חשבון עו"ש.
  3. ביטול עיקול משכורת.
  4. ביטול עיקול מיטלטלין, למעט רכב המעוקל ברישום אל לא יהיה ניתן לתפוס את הרכב.
  5. ביטול או עיכוב מימוש רכב שעוקל ברישום.
  6. ביטול הכבלת רישיון נהיגה.

עם זאת, גם לאחר שהוכר החייב כ"חייב משלם", רשם ההוצאה לפועל רשאי מיוזמתו או לפי בקשת הזוכה, להורות לא לעגב או לא לבטל אחד מההליכים שהוזכרו למעלה אם שוכנע שאי נקיטת ההליך עיכובו או ביטולו תסכל את גביית החוב. חשוב לציין כי "הטבה" של ביטול ההגבלה על רישיון הנהיגה תתקיים בכל מקרה כאשר החייב הוכר כ"חייב משלם".

התנאים להכרה בחייב כ"חייב משלם"

חייב רשאי לבקש להכיר בו כחייב משלם בהוצאה לפעול אם התקיים בו אחר מהתנאים הבאים:

  1. ניתן לחייב צו תשלומים על ידי רשם, הוא שילם שלושה תשלומים ברציפות עד למועד הגשת הבקשה והמשיך לשלם עד למתן החלטה בעניינו.
  2. החייב שילם תשלום אחד לפי כללי המנהל והמשיך לשלם עד למתן החלטה בעניינו.

עם קבלת בקשת החייב והכרה בו כ"חייב משלם", מנהלהלשכה ישלח הודעה לצדדים בתיק על ההכרה, וההכרה תכנס לתוקף 30 ימים לאחר שליחת ההודה לזוכה.

הפחתת ריבית הסכמית

בתיק שבו הריבית המתווספת לחוב נקבעה בהסכם בין הצדדים, והפחתת הריבית בשיעור של 25% תפחית גם מריבית הבסיס שנקבעה בהסכם, הזוכה רשאי להגיש לרשם בקשה להפחית את שיעור הפחתת הריבית לשיעור נמוך מ-25% בכדי שלא "תנגוס" בריבית ההסכמית. אם הרשם השתכנע שהפחתה של 25% מהריבית אכן פוגעת בריבית הבסיס שנקבעה בהסכם בין הצדדיםף עליו לקבוע את שיעור ההפחתה בתיק.

במידה והרשם החליט על ריבית בשיעור נמוך מ-25%, ההפחתה תחול בשיעור זהה על כל מרכיבי החוב בתיק, גם על קרן אגרה, שכר רחת עורך דין והוצאות, אלא אם קבע רשם ההוצאה לפועל אחרת.

הפחתת ריבית בתיק עם מספר חייבים

במקרה בו תיק הוצאה לפועל מתנהל כנגד מספר חייבים ואחד מהם הוכר כחייב משלם בהוצאה לפועל, הריבית בתיק תופחת מאותו הרגע מהחוב כולו. למעשה, כל החייבים ייהנו מהפחתת הריבית בתיק. יש לציין כי גם אם מספר חייבים בתיק יוכרו כחייבים משלמים, לא תתאפשר הפחתת ריבית כפולה ומקסימום ההפחתה יהיה 25%.

הגישו בקשה להכרה כ"חייב משלם" והפחיתו את הריבית

יש לכם תיקי בהוצאה לפועל ואתם משלמים בהם צו תשלומים? קבלו סיוע של עורך דין שיגיש עבורכם את הבקשה וידאג שתוכרו כחייבים משלמים בהוצאה לפועל והריבית תופחת ב25%.