מה זה פשיטת רגל והאם זה מתאים לכם?

מה זה פשיטת רגל והאם זה מתאים לכם?

מי שנקלע לקשיים כלכליים והגיע למצב של חדלות פירעון, כדאי שידע מה זה פשיטת רגל לפי חוק חדלות פירעון, שכן מדובר בהליך אשר יכול לשקם את חייו, ולאפשר לו לצאת מתחת לחצם של הנושים והחובות, ולפתוח בדרך כלכלית חדשה.

לשאלה מה זה פשיטת רגל יש תשובה פשוטה וחד משמעית – לאחר סיום ההליך שנמשך עד 3 שנים יקבל חייב צו הפטר חובות ושיקום כלכלי ויצא לדרך חדשה בחיים ללא חובות.

פשיטת רגל לפי חוק חדלות פירעון

הרפורמה לחוק חדלות פירעון, פותחת עידן חדש בדיני חדלות פירעון, והופכת את התשובה לשאלה מה זה פשיטת רגל להומאנית, מכבדת ושיקומית יותר ממה שנהוג היום.

דגש שיקומי בהליך פשיטת רגל

מי שיבקש לדעת מה זה פשיטת רגל, יצטרך להמיר את המושג פשיטת רגל בהליכי חדלות פירעון. ההליך כולו יהיה מתוך ראייה שיקומית, המבקשת לאפשר לחדלי פירעון, יחידים או חברות, להתאושש במהירות ולחזור לתלם של התנהלות כלכלית מיטיבה. הרפורמה החדשה זונחת את הגישה המאשימה המבקשת להעניש את חדלי הפירעון, כיוון שהיא רואה בהם מי שחטאו בהתנהלות כושלת במקרה הטוב, ובניצול וציניות במקרה הרע.

אז מה זה בעצם פשיטת רגל?

פשיטת רגל היא הליך בו נקבע עבור יחיד או חברה שהגיעו למצב של חדלות פירעון הסדר תשלומים, הקובע מי מן הנושים יזכו לקבל חלק מחובותיהם. ההסדר נקבע לתקופה של עד 3 שנים, ובנוסף ניתן לחייב הפטר חובות, המאפשר לו לפתוח דף חדש ונקי בחייו.

עבור חייבים שנמצאים בחדלות פירעון, פשיטת רגל הוא ההליך אשר יאפשר להם לשקם את חייהם. עבור הנושים, הליך פשיטת רגל מספק אפשרות לקבל חלק מכספם, אולם כיוון שבדרך כלל מדובר בחייבים שאין להם אמצעים לשלם את חובותיהם, חלק מהנושים יאלצו לוותר על הכסף המגיע להם כולו, וחלקם יצטרכו להסתפק רק בחלק מן החוב.

שלבי ההליך של פשיטת רגל לפי חוק חדלות פירעון

לא ניתן להבין מה זה פשיטת רגל מבלי להכיר את התהליך על כל שלביו. על פי הרפורמה החדשה הליכי חדלות פירעון יתחלקו לשתי תקופות:

  • תקופת בדיקה – בתקופה זו הנאמן, שימונה על ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון כשמדובר בבעלי חוב יחידים, או על ידי בית המשפט כאשר מדובר בתאגיד או חברה, יבדוק את נכסיו, הכנסותיו, חובותיו והתנהלותו הכלכלית של החייב.
  • תקופת שיקום – לאחר הבדיקה יוכל הנאמן להעריך את יכולת ההחזר העתידית של החייב, וינסח הסדר חובות שיכלול את התשלומים לנושים השונים וכן את ההגבלות והאיסורים החלים על החייב
  • כשמדובר בחברה או תאגיד, לאור תוצאות תקופת הבדיקה יוחלט אם לייעד את התאגיד לפירוק או לשיקום.

כמה זמן נמשך הליך פשיטת רגל?

הרפורמה החדשה בחוק חדלות פירעון קובעת כברירת מחדל תקופת תשלומים של שלוש שנים, שהיא התקופה המירבית האפשרית. הממונה על הליכי חדלות פירעון יגיש לבית המשפט את הצעתו שניתנה לאור תוצאות תקופת הבדיקה, ובית המשפט ייתן את החלטתו. במקרים בהם אין לחייב יכולת החזר כלל, ייתכן שיזכה להפטר חובות מיידי.

איפה מגישים בקשה לפתיחה בהליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל?

הרפורמה החדשה קובעת כי חייבים יחידים שסך חובותיהם נמוך מ 150,000 ₪ יטופלו על ידי רשם חדלות פירעון בהוצאה לפועל, ומי שסך חובותיהם עולה על 150,000 ₪ יטופלו על ידי בית משפט השלום, בעוד שעניינם של חברות ותאגידים שהגישו בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון יופנה לבית המשפט המחוזי.

למי מתאים הליך פשיטת רגל?

הליך פשיטת רגל, או בכינויו החדש הליכי חדלות פירעון – מתאים ליחידים אשר צברו חובות של מעל 17,514 ₪, ואינם יכולים להחזיר אותם, ולחברות ותאגידים שצברו חובות של למעלה מ 25,000 ₪. הליכי חדלות פירעון על פי הרפורמה הם אף מיטיבים יותר עם החייבים, ולכן כדאי לחייב שנמצא בחדלות פירעון להבין מה זה פשיטת רגל, ולהשתמש באפשרות הזו בכדי לצאת מהמשבר הכלכלי אליו נקלע.

אין מה להתבייש

הרפורמה החדשה רואה בשיקום כלכלי של יחידים וחברות שנקלעו לחדלות פירעון ערך עליון. גישה זו מפנה הצידה את האשמה והבושה, ומזמינה את הרצון לשקם ולתמוך במי שאיתרע מזלם להגיע לחדלות פירעון.

מנסחי הרפורמה רואים בשיקום חברות ויחידים והשבתם למעגל ההתרחשות הכלכלית במשק הישראלי תרומה למשק כולו ולחברה בישראל. ואכן חברה היודעת לתמוך במי שנקלעו למצוקה היא חברה חזקה ובריאה.

פתרון טוב גם לחייב וגם לנושה

כשיחיד או חברה מגיעים למצב של חדלות פירעון והם פותחים בהליכי פשיטת רגל זהו הפיתרון הטוב ביותר עבור כל הצדדים. עבור החייבים, ההליך מאפשר שיקום וחזרה לניהול חיים ללא פחד מנושים, תיקי הוצאה לפועל איומים ולחצים. עבור הנושים מדובר בסיכוי לקבל חזרה חלק מכספם, והנאמן והממונה אמונים על מציאת הפיתרון שייטיב במידת האפשר עם כל הצדדים.

התחשבות גם בנושים פרטיים

הרפורמה החדשה מכירה בכך שיש לתקן את המצב הנוכחי, בו מי שנהנים מהחזרים בהליכי פשיטת רגל הם בעיקר מוסדות מדינה ובנקים, כשאחריהם נהנים חובות בעלי קדימות כמו עובדים שלא קיבלו את שכרם, ודמי מזונות, והנושים הפרטיים שהם ברובם ספקי שירותים שונים שעבדו עם החייבים, נותרים ללא מענה. חלק מן הרפורמה מוקדש לשינוי סדרי העדיפות כך שגם נושים פרטיים יקבלו מעט מן הכספים המגיעים להם.

פשיטת רגל – האור בקצה המנהרה

לסיכום הדיון בשאלה מה זה הליך פשיטת רגל, ניתן לומר כי מדובר בהליך אשר מאפשר לחדלי פירעון לראות את האור בקצה המנהרה. חיים במצב של חדלות פירעון, חשבון מוגבל ופחד מנושים והוצאה לפועל אינם חיים, ואין סיבה שאדם שנכשל בתום לב יאלץ לחיות כך שנים רבות. פנייה להליכי חדלות פירעון מאפשרת לחייבים שיקום כלכלי וחזרה לפעילות כלכלית בריאה. הרפורמה אף מפנה את החייבים הזקוקים לכך להכשרה מיוחדת להתנהלות כלכלית נבונה. לכן, אם איתרע מזלכם להיות חדלי פירעון, פנו לעורך דין מומחה לפשיטת רגל, ובדקו האם ההליך יכול לעבוד גם עבורכם.