פשיטת רגל ומחיקת חובות

פשיטת רגל ומחיקת חובות

הרפורמה של חוק חדלות פירעון גובשה על מנת לייעל את הליכי פשיטת רגל לאדם פרטי וחברה, לפשט את ההליכים הביורוקרטיים, לקבוע נהלים מוסדרים וברורים, לאפשר לפושטי הרגל להשתקם כלכלית, ולפזר בצורה הוגנת יותר את התשלומים לנושים.

מה זה פשיטת רגל של אדם פרטי או חברה?

הליך פשיטת רגל מאפשר למי שצבר חובות גבוהים מיכולת הפירעון שלו, ונושיו מתדפקים על דלתו ופותחים בהליכי הוצאה לפועל כנגדו, למצוא את הדרך להתאוששות, יציאה מן המצוקה הפיננסית, ופתיחת דף חדש ונקי בחייו הכלכליים. מהרגע שבן אדם או חברה מוכרזים כפושטי רגל נפסקים כל הליכי הוצאה לפועל כנגדם, ולאחר שנקבע הסדר תשלומים, עליהם לעמוד בו למשך שלוש שנים, לאחריהן יקבלו הפטר משארית חובותיהם, ויוכל להמשיך להתנהל ללא מגבלות.

בעבר הרחוק, פשיטת רגל הייתה מטילה אות קלון על שמו של החייב. מאחר שכלכלת העולם הפכה למתבססת ברובה על אשראי ותשלומים, יותר ויותר אנשים ישרים מצאו עצמם במצב של חדלות פירעון. עד היום, הליך פשיטת רגל היווה דרך של החייבים לצאת מן המצוקה, ולקם את חייהם, אלא שעדיין נותרה עננה של אשם ובושה על פושטי הרגל. הרפורמה החדשה מבקשת לתקן זאת, מתוך הכרה בכך שכל אחד יכול למצוא עצמו בתום לב במצב של חדלות פירעון ואי יכולת לשלם חובות, וכי בשוק הפועל על אשראי וחלוקה לתשלומים, חדלות פירעון אינה בהכרח תוצאה של התנהלות בעייתית, אלא לפעמים פשוט צירוף של נסיבות מצערות.

הרפורמה מבקשת לאפשר למי שנקלעו לחדלות פירעון לשמור על כבודם, להצליח להתאושש מן המצוקה הפיננסית, ולחזור לפעילות כלכלית מיטיבה. הרציונל מאחורי הרפורמה הוא שחדלות פירעון אינה פגם מוסרי או פשע, אלא קושי שבמציאות הכלכלית של ימינו אנשים ישרים והגונים עלולים להיתקל בו. כיוון שכך, אין צורך או רצון להעניש את חדלי הפירעון, אלא להפך, הכוונה היא לאפשר להם להשתקם במהירות האפשרית. יתירה מכך, כאשר מדובר בחברה או תאגיד, מכירה הרפורמה באינטרס הציבורי של שיקום החברה ושמירה על מקור הפרנסה של עובדיה.

קיצור הליך פשיטת רגל לפי חוק חדלות פירעון

בעבר, מי שהוכרז כפושט רגל היה נאלץ לשלם את חובותיו תוך כדי היותו מוגבל כלכלית, כך שמצד אחד כל רווחיו היו מוקדשים לתשלום החובות, ומצד שני, לא היה בידו לצמוח כלכלית, בשל היותו מוגדר כחדל פירעון, או פושט רגל. הרפורמה מנסה לקצר את תקופת ההגבלות על החייבים, בכדי להקל את חזרתם למסלול כלכלי מיטיב.

 חוק חדלות פירעון החדש מתייחס ליחיד או תאגיד באותה דרך, כך שההליך נהיה פשוט יותר. כאשר הליכי חדלות פירעון של יחיד ותאגיד נמצאים תחת אותה מסגרת, ניתן לפשט את ההליך תוך הסדרת נהלים קבועים וברורים יותר.

פשיטת רגל וחדלות פירעון

הרפורמה החדשה מבטלת את הליך פשיטת הרגל, ומסדירה את ההתנהלות מול נושים וחייבים במסגרת הליכי חדלות פירעון. מרגע שאדם או תאגיד מוגדרים כחדלי פירעון מתחילים ההליכים. כשמדובר בתאגיד או חברה, תיבדק האפשרות של המשך קיום העסק, ורק אם לא תהיה היתכנות לכך יוסדרו הליכי חדלות פירעון שבסופם יהיה הפטר חובות.

חדלות פירעון יחיד

  • תקופת בדיקה – על פי הרפורמה, הטיפול בחדלות פירעון של יחיד יתחלק לשתי תקופות. התקופה הראשונה תהיה תקופה של בדיקה, בה ייבחן מצבו הכספי והתנהלותו הכלכלית,. תקופת הבדיקה תחל עם מתן צו פתיחת הליכים, ובמהלכה תחול על החייב הקפאת תהליכים.
  • תקופת שיקום – לאחר הבדיקה, תותאם תכנית שיקום לחייב, שבסופה יקבל הפטר חובות. חייב שאין ביכולתו לשלם לנושיו יקבל הפטר חובות מידי.
  • תכנית שיקום – תכנית השיקום שתותאם לחייב לאחר תקופת הבדיקה כוללת הנחיות לניהול ומימוש נכסיו של החייב, הוראות לתשלומים תקופתיים שעליו לבצע, וכן הוראות לניהול העסק, במידה ויש  לו כזה. בנוסף, תכנית השיקום יכולה לכלול השתתפות בתכנית להכשרה כלכלית.

סמכויות לניהול הליכי חדלות פירעון יחיד

הרפורמה החדשה מעניקה לבית משפט השלום סמכות לעסוק בהליכי חדלות פירעון של יחידים וחברות שחובם עולה על 150,00 ₪ , תיקיהם של חדלי פירעון שחובם הוא 150.000 ₪ ומטה ינוהלו על ידי רשם ההוצאה לפועל.

עם זאת, הרפורמה החדשה הופכת את כונס הנכסים הרשמי לבעל הסמכות בהליכי שיקום כלכלי וחדלות פירעון. על פי הרפורמה, כונס הנכסים הוא המוסד שמוציא את צו פתיחת ההליכים כנגד חייב, תוך תקופה של 30 יום ממועד פתיחת  התיק.

תקופת ביניים

התקופה שבין מתן צו פתיחת הליכים ועד שניתן הצו לשיקום כלכלי של היחיד אורכת כשנה. בסיום תקופת הביניים יידרש החייב לעמוד בהסדרי התשלום שנקבעו לתקופה של שלוש שנים, כך גם נהוג כעת, לפני הרפורמה, אלא שמשך הזמן מהגשת הבקשה להכרזה על פשיטת רגל אורך כעת כשמונה עשר חודשים, ואמור לארוך שנה לאחר הרפורמה.

תום לב בהליך פשיטת רגל וחדלות פירעון

במקרה וכונס הנכסים מוצא לאחר שלב הבדיקה שהחייב לא פעל בתום לב, וכי הוא מנסה לנצל את הליכי חדלות הפירעון לטובתו האישית על חשבון נושיו, תוך כדי רמייה, יצירת מצגי שווא, העלמתה או הברחת רכוש ונכסים וכן הלאה, לא יאושר תהליך חדלות פירעון עבורו.

חלוקה חדשה בין נושים

הרפורמה החדשה בחוק חדלות פירעון משנה את סדר תשלום החובות כך שגם נושים קטנים יזכו לתשלום של חובותיהם. הדבר נעשה באמצעות ויתור של נושים בעלי קדימות כמו בנקים ומוסדות מדינה על חלק מחובותיהם. השינוי הזה מאפשר חלוקה צודקת יותר של הנכסים, ומאפשר הליך ערכי המייצר צדק חברתי.

 פשיטת רגל לאדם פרטי – לצאת לדרך חדשה

הרפורמה החדשה בהליכי חדלות פירעון אמורה להיכנס לתוקף בספטמבר 2019, והיא תאפשר למי שמגיע למצב של חדלות פירעון לצאת לדרך חדשה בהליך מקוצר וברור. בתום שלוש שנות הסדר התשלומים יקבל החייב הפטר חובות, ויוכל לפתוח דף חלק. הרפורמה מייצרת מעט בלבול בתקופת הביניים, אולם כאשר תתחיל לפעול, היא יכולה להביא בשורה חדשה לחייבים שיכולת ההחזר שלהם מוגבלת. בכדי לדעת אם כדאי לחייב להמתין לכניסתה של הרפורמה לפעולה, או לפתוח כעת בהליכי הוצאה לפועל, יש להיוועץ בעורך דין מומחה לפשיטת רגל.