פשיטת רגל לאדם פרטי וקבלת הפטר מחובות

פשיטת רגל לאדם פרטי וקבלת הפטר מחובות

הגעתם למצב בו אתם לא מסוגלים לשלם חובות? הטילו עליכם הגבלות ועיקולים? הליך פשיטת רגל לאדם פרטי הוא בשבילכם, כאשר בסופו תקבלו הפטר חובות ותוכלו להתחיל דף חדש בחיים.

מהי פשיטת רגל לאדם פרטי?

פשיטת רגל לאדם פרטי הוא הליך בו חייב שסך חובותיו גבוה בהרבה מיכולת ההחזר שלו, עובר בחינה והערכה על ידי הממונה להליכי חדלות פירעון, לאחריה נקבע הסדר תשלומים לנושים, ועל פי הערכות של יכולת ההחזר של החייב. עם פתיחת ההליך נעצרים תהליכי הוצאה לפועל שנפתחו כנגד החייב, ובתום תקופת ההסדר הוא זוכה להפטר חובות,המאפשר לו לצאת לדרך כלכלית חדשה.

מה זה הפטר חובות?

הפטר חובות פוטר את החייב משארית החוב שלא שולמה בתקופת ההסדר, כך שנושיו לא יוכלו לדרוש ממנו את החזר החוב, ויראו בחובותיו כלפיהם חובות אבודים. נושים אינם יכולים לפתוח בהליכי גבייה או הוצאה לפועל כנגד חייבים בגין חובות שזכו להפטר.

מי יכול להכריז על פשיטת רגל לאדם פרטי?

חייב שסך חובותיו גבוה מסכום הנקבע בחוק, שכרגע עומד על 17,514 ₪, וכמו כן הוא גבוה מיכולת התשלום שלו, יכול לפנות בבקשה להיות מוכרז כפושט רגל. כמו כן, יכול נושה לפנות לכונס הנכסים בבקשה להכריז על חייב כפושט רגל. האינטרס של החייב לפנות להליכי פשיטת רגל הוא הסדר חובות שיסתיים בהפטר חובות, וישחרר אותו מלחציהם של הנושים, ואילו האינטרס של הנושים הוא להבטיח שיקבלו לפחות חלק מחובותיו של פושט הרגל כלפיהם על ידי הגבלת פעולותיו הכלכליות של החייב, וקביעת הסדר תשלומים מחייב על ידי כונס הנכסים.

הרפורמה של חוק חדלות פירעון

הליכי פשיטת רגל כפי שהם נערכים עד היום הם מסורבלים, ומבוססים על חקיקה מיושנת. כדי להפוך את ההליך לפשוט ומהיר יותר, להפוך את חוק חדלות פירעון לחברתי והוגן יותר, ולאפשר לחייבים להשתקם, נדרשה רפורמה מעמיקה בחוק. חוק חדלות פירעון מפשט תהליכים, מקצר את הזמן הנדרש לקבלת הפטר חובות, ומאפשר חלוקה שווה והוגנת יותר של תשלום החובות לנושים, כך שגם נושים קטנים שאינם בנקים או מוסדות מדינה יזכו לנתח מן התשלומים.

פרידה מהמושג פשיטת רגל

במסגרת הרפורמה לחוק חדלות פירעון לא יתקיים הליך פשיטת רגל, אלא הליך שיקום במסגרת הליכי חדלות פירעון. למעשה לא מתבטל ההליך בו נבדקת יכולת ההחזר של החייב, נקבע הסדר תשלומים, ובסופו מוענק הפטר חובות. מה שמשתנה הוא ההתייחסות כלפי בעלי החוב, הביורוקרטיה של ההליכים, חלוקת הסמכויות ומשך התהליך. לאחר כניסת הרפורמה לתוקף, לא יוכרז אדם כפושט רגל, אלא כנמצא בתהליכי שיקום של חדלות פירעון.

תקופת בדיקה 

לפי הרפורמה, הליכי חדלות פירעון נחלקים לשתי תקופות. התקופה הראשונה היא תקופת בדיקה, בה מוערכים נכסיו של החייב מול חובותיו, נבדקת ההתנהלות הכלכלית שלו ומוערכת יכולת ההחזר העתידית שלו. כמו כן נבדק תום הלב של החייב, שכן מי שנמצא שפעל שלא בתום לב לא יזכה להטבות של הליכי חדלות פירעון.

תקופת שיקום החייב

עם תום תקופת הבדיקה, שאורכת כשנה, יותאם הסדר עבור החייב ונושיו, במסגרתו יוטל על החייב לעמוד בתשלומים שנקבעו, ויהיה עליו לעמוד בביקורת של התנהלותו הכלכלית. על פי הרפורמה החדשה, תקופת התשלומים תארך שלוש שנים, להבדיל מארבע וחצי כיום, ובסופן יקבל החייב את הפטר החובות המיוחל ויהיה חופשי להמשיך בדרך כלכלית חדשה.

תכנית שיקום לחייב

תכנית השיקום מותאמת לכל חייב באופן אישי על פי ממצאי תקופת הבדיקה. הסדר החובות והתשלומים שמוטל על החייב מותאם ליכולת ההחזר המוערכת שלו על פי נכסיו והכנסותיו. תכנית השיקום כוללת הנחיות להתנהלות כלכלית של החייב, הסדר תשלומים שעליו להקפיד על ביצועו, וכן יכולה התכנית לכלול השתתפות בתכנית מיוחדת  להכשרה כלכלית.

איפה ניתן לפתוח בהליך של פשיטת רגל לאדם פרטי?

עד היום, הליכי פשיטת רגל התנהלו בבית משפט מחוזי, הרפורמה מפנה את בעלי החוב לבית משפט השלום, ויתירה מכך, מי שסך חובותיו אינו עולה על 150,000 ₪, ענייניו יתנהלו על ידי רשם ההוצאה לפועל.

חוק חדלות פירעון – חוק חברתי

 הרפורמה החדשה בחוק חדלות פירעון הופכת את הטיפול בחייבים שנקלעו לקשיים כלכליים לצודק וחברתי יותר. בבסיס הרפורמה עומדת השאיפה לאפשר לחייבים להשתקם ולפנות למסלול כלכלי חדש במהירה. הרפורמה מקצרת תהליכים, מאפשרת כניסה להסדר בהליך ברור יותר, ומקצרת את התקופה שבסופה ניתן הפטר החובות. בימים אלו, כאשר כלכלת השוק, שימוש באשראי והעבודה בתשלומים הם כה נפוצים, אנשים תמימים וישרים עלולים למצוא עצמם בחובות שאינם יכולים לעמוד בהם, גם אם התנהלותם לא הייתה חסרת אחריות או לקויה.

להשיב לחייבים את כבודם באמצעות הליך פשיטת רגל לאדם פרטי

הרפורמה מאפשרת לחייבים שהגיעו לחדלות פירעון להשתקם במהירות האפשרית, ואינה מתייחסת אליהם כפגומים מוסרית, או כמי שהתנהלו בצורה חסרת אחריות. כך המחוקק משיב לחייבים את כבודם האבוד. יחד עם זאת, שימו לב – מי שיתברר בבדיקה כי פעל שלא בתום לב, לא יוכל ליהנות מהליך פשיטת רגל וחדלות פירעון וההליך יופסק או יידחה.